هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.

هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.
1400-03-10
168 بازدید

پیوست فرهنگی یک حرکت عظیم درون زاست، که چگونگی فرهنگ و اشکالات، نواقص، کندی ها و تعارضات طرح را بررسی می کند؛ پیوست فرهنگی، ابزار پیوند بین مدیریت راهبردی و اجرایی در شهر است. الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی در کلانشهر شیراز پیامدهای متفاوتی بر زندگی مردم دارند که این پیامدها باید بررسی […]

پیوست فرهنگی یک حرکت عظیم درون زاست، که چگونگی فرهنگ و اشکالات، نواقص، کندی ها و تعارضات طرح را بررسی می کند؛ پیوست فرهنگی، ابزار پیوند بین مدیریت راهبردی و اجرایی در شهر است.

الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی در کلانشهر شیراز پیامدهای متفاوتی بر زندگی مردم دارند که این پیامدها باید بررسی و مشخص شوند. مطالعات تأثیرات فرهنگی پروژه ها، به منظور تحلیل پیامدهای یک طرح توسعه ای جهت تعدیل و تخفیف پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت صورت می پذیرد و در عین حال چارچوبی برای مدیریت تغییرات فرهنگی و ابزاری برای تصمیم سازی درباره این عوامل است.

شناسایی شاخص ها، ابعاد و مؤلفه ها، برای ارائه الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی شهر شیراز بسیار مهم می باشد.

روابط اجتماعی (تنوع قومی و گروهی، و تعاملات اجتماعی)، خلاقیت (زیرساخت های شهری نوآورانه)، آینده نگری (شهر آینده، و شهر هوشمند)، هویت (هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت انقلابی و مزیت رقابتی شهر شیراز «گردشگری»)، امنیت (امنیت فیزیکی، و امنیت ذهنی)، عدالت، جذابیت (عناصر طبیعی و عناصر غیر طبیعی) و نمادها و نشانه ها (تأثیر عناصر عینی، و الهام پذیری از فرهنگ غالب)؛ را می توان از مهم ترین شاخص های ارزیابی و تدوین پیوست فرهنگی در پروژه ها شهری شیراز درنظر گرفته شود.

اجرای پروژه‌های عمرانی و به صورت کلی، سیاست‌های توسعه‌های در جامعه، موجب ایجاد تغییرات و دگرگونی هایی در حوزه های مختلف حیات جمعی و فردی میشود. برآورد پیامدهای این برنامه ها، نقش مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان اجرای پروژه‌ها و طرح‌های ملی و شهری کلانشهر شیراز ایفا نموده و یکی از راه‌های رسیدن به اهداف توسعه پایدار در شهر شیراز است.

فرایند ارزیابی آثار طرح‌ها، جزء مهمی از برنامه ریزی و اجرای طرح‌ها، برنامه ها و سیاستگذاری‌ها است که در سراسر جهان به کار گرفته میشود.

✍🏻 سیده مریم حسینی-فعال فرهنگی و کارشناس امور بانوان و خانواده