پایگاه ارتباط مردمی

حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی