حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز

حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز
1400-03-15
35 بازدید

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی

برچسب ها
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/smhossei/public_html/wp-content/themes/dana/inc/template/single/single-post-voice.php on line 74