حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز

حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز
1400-03-04
242 بازدید

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی